english version 
 


GUM-REDA
ul. Gniewowska 12,
84-240 REDA

tel. (+48 58) 678-32-31
tel./fax (+48 58) 678-33-35
gum-reda@gum-reda.pl
biuro@gum-reda.pl

Top flash

MateriałyKauczuk silikonowy VMQ/MVQ

« powrót
Temperaturowy zakres stosowania:-60 ÷ +200°C (krótkotrwale +230°C)
Nazwy handlowe:Silastic, Silastomer, Silicone, Wacker-SilikonkautschukKauczuk silikonowy jest to wielocząsteczkowy polimer organosiloksanowy, charakteryzujący się bardzo dobrą odpornością na wysokie i niskie temperatury. Wykazuje dobre własności dielektryczne, niewielkie odkształcenie trwałe przy ściskaniu, bardzo dobrą odporność na ozon i tlen. W stosunku do innych elastomerów charakteryzuje się większą przepuszczalnością gazów. Kauczuk silikonowy nie jest zalecany do stosowania na uszczelnienia do pracy ruchowej, ponieważ wykazuje małą wytrzymałość na zerwanie i rozdzieranie oraz małą odporność na ścieranie.

 

Wulkanizaty silikonowe są odporne na:

  • oleje i smary mineralne,
  • rozcieńczone roztwory soli,
  • alkohole,
  • wodę do 100°C,
  • warunkowo odporne na niepalne ciecze hydraulicze HSD,


Wulkanizaty silikonowe nie są odporne na:

  • stężone kwasy i zasady,
  • estry i etery,
  • węglowodory alifatyczne i aromatyczne,
  • parę wodną powyżej 100°C.
 
design: evoStudio.pl