english version 
 


GUM-REDA
ul. Gniewowska 12,
84-240 REDA

tel.: 691 975 154
gum-reda@gum-reda.pl
biuro@gum-reda.pl

Top flash

MateriałyKauczuk fluorowy FPK/FKM

« powrót
Temperaturowy zakres stosowania:-25 ÷ +200°C (krótkotrwale +230°C)
Nazwy handlowe:Dai El, Fluorel, Noxitite, Tencoflon, VitonKauczuk fluorowy jest kopolimerem monomerów zawierających fluor. Zawartość fluoru zapewnia niepalność. Wulkanizaty kauczuku fluorowego odznaczają się szczególną odpornością cieplną i chemiczną. Odporne są na ozon, promieniowanie ultrafioletowe, agresywne związki chemiczne, oleje oraz paliwa. Elastomery fluorowe wykazują niewielką przepuszczalność gazów i minimalny spadek wagi w warunkach działania próżni.
 
Wulkanizaty fluorowe są odporne na:
  • oleje i smary mineralne,
  • węglowodory aromatyczne i alifatyczne,
  • trudnopalne ciecze hydrauliczne na bazie fosforoestrów i węglowodorów chlorowanych (HSC),
  • oleje syntetyczne do silników lotnicznych.
Wulkanizaty fluorowe nie są odporne na:
  • stężone roztwory ługu sodowego i kwasów,
  • ketony, estry i etery małocząsteczkowe np. octan etylu,
  • kwasy organiczne np. octowy, mrówkowy,
  • gorąca wodę i parę wodną.
 
design: evoStudio.pl