english version 
 


GUM-REDA
ul. Gniewowska 12,
84-240 REDA

tel. (+48 58) 678-32-31
tel./fax (+48 58) 678-33-35
gum-reda@gum-reda.pl
biuro@gum-reda.pl

Top flash

MateriałyKauczuk etylenowo-propylenowy EPDM

« powrót
Temperaturowy zakres stosowania:-50 ÷ +130°C (specjalne odmiany do +150°C)
Nazwy handlowe:Dutral, Keltan, Vistatol, Nordel, Epscyn, Buna AP, Royalene, PolysarKauczuk etylenowo-propylenowy jest terpolimerem etylenu, propylenu i niewielkiej ilości dienu. Otrzymane terpolimery z grupami nienasyconymi poza łańcuchami głównymi mają charakterystyczną dla nich odporność chemiczną, a przy odpowiedniej stabilizacji dobrą odporność na czynniki atmosferyczne oraz na ozon. EPDM jest dobrym izolatorem elektrycznym.

Mieszanki na bazie kauczuku etylenowo-propylenowego zalecane są do uszczelnień pracujących w instalacjach wodnych, pralkach automatycznych i samochodowej hydraulice hamulcowej.

 

Wulkanizaty etylenowo-propylenowe są odporne na:

  • gorącą wodę i parę wodną,
  • roztwory kwasów i zasad,
  • ketony, estry i etery małocząsteczkowe,
  • płyny hamulcowe na bazie glikoli,
  • roztwory mydła i środki piorące,
  • trudnopalne ciecze hydrauliczne typu HSC, HSD.


Wulkanizaty etylenowo-propylenowe nie są odporne na:

  • węglowodory alifatyczne, aromatyczne i chlorowane,
  • oleje i smary mineralne,
  • materiały pędne.
 
design: evoStudio.pl