english version 
 


GUM-REDA
ul. Gniewowska 12,
84-240 REDA

tel.: 691 975 154
gum-reda@gum-reda.pl
biuro@gum-reda.pl

Top flash

MateriałyKauczuk akrylonitrylowy NBR

« powrót
Temperaturowy zakres stosowania:-30 ÷ +100°C (krótkotrwale +150°C)
Nazwy handlowe:Breon, Buna, Butacril, Butakon, Chemigum, Elaprim, Europrene N, Hycar, Krynac, Nitriflex, Nipol, SKN, Tylac, Perbunan, Perbunan NKauczuk akrylonitrylowy jest kopolimerem akrylonitrylu oraz butadienu. Stosunek ilościowy tych związków chemicznych decyduje o własnościach wulkanizatów, a szczególnie o olejoodporności lub mrozoodporności. Zawartość akrylonitrylu w kauczuku może wynosić 18÷50%. Wraz ze wzrostem ilości akrylonitrylu zwiększa się odporność na wyższe temperatury. Wulkanizaty kauczuku akrylonitrylowego charakteryzują się wysoką elastycznością, wytrzymałością na zerwanie, małym odkształceniem trwałym przy ściskaniu oraz odpornością na oleje.

Większość uszczelnień stosowanych w hydraulice i pneumatyce wykonywanych jest na bazie kauczuku akrylonitrylowego.

 

Wulkanizaty akrylonitrylowe są odporne na:

 • węglowodory alifatyczne jak propan, benzyna czysta,
 • oleje mineralne i smary,
 • oleje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego,
 • lekkie oleje opałowe i paliwa do silników wysokoprężnych,
 • niepalne ciesze hydrauliczne typu: HSA, HSB (emulsje olejowo-wodne) i HSC
 • mieszaniny poliglikolu z wodą,
 • wodę do 60°C (specjalne gatunki do +100°C)),
 • rozcieńczone kwasy i zasady w niezbyt wysokich temperaturach.


Wulkanizaty akrylonitrylowe nie są odporne na:

 • węglowodory aromatyczne i chlorowane np. benzen,
 • estry i rozpuszczalniki polarne,
 • oleje i smary silnikowe,
 • płyny hamulcowe na bazie glikoli,
 • ciecze hydrauliczne typu HSD (oparte na poliestrach i węglowodorach chlorowanych).
 
design: evoStudio.pl